Rukovodioci podprojekata

dr Žarko Kevrešan - POTPROJEKAT I - Skladištenje i standardizacija agrarnih sirovina i optimizacija posležetvenih mera

dr Nebojša Ilić - POTPROJEKAT II - Razvoj proizvoda široke potrošnje sa povećanim funkcionalnim delovanjem

dr Ida Leskošek Čukalović - POTPROJEKAT III - Razvoj napitaka sa povećanim funkcionalnim delovanjem

dr Vlade Zarić - POTPROJEKAT IV - Istraživanje, standardizacija, zaštita i optimizacija korišćenja potencijala ruralnih područja i tradicije regiona

dr Gordana Ostojić - POTPROJEKAT V - Unapređenje sledljivosti, bezbednosti i deklarisanja proizvoda primenom RFID tehnologije

dr Žaklina Stojanović - POTPROJEKAT VI - Uporedno i kumulativno istražavanje makroekonomskih ograničenja i uticaja

dr Jasna Mastilović - POTPROJEKAT VII - Razvoj ekonomije zasnovane na znanju kroz izučavanje i optimizaciju upravljanja znanjem u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane