Projekat

  1. Projekat STVORIMO BOGATSTVO IZ BOGATSTVA SRBIJE je multidisciplinarni projekat usmeren na održivi razvoj novih i iskorišćenje tradicionalnih prehrambenih proizvoda konkurentnih na domaćem i svetskom tržištu. Istraživanja koja se sprovode u okvru projekta podržavaju težnju da se optimalno iskoriste agrarni resursi Srbije ali i da se istraživanja usmere shodno rezultatima sistematične analize tržišta sa aspekta zahteva i potreba potrošača, ali i sa aspekta potencijala da rezultati budu plasirani korisnicima iz privrede.

Projekat integriše osnovna, tehničko-tehnološka i ekonomsko-organizaciona istraživanja u okviru sedam, kao zasebne  celine prepoznatljivih, ali i međusobno interaktivno povezanih potprojekata.

Četiri potprojekta usmerena su na tehnološki, organizacioni i marketinški razvoj novih rešenja u tri ključne oblasti proizvodnje hrane:

  1. Skladištenje i standardizacija agrarnih sirovina i optimizacija posležetvenih mera;
  2. Razvoj proizvoda široke potrošnje sa povećanim funkcionalnim delovanjem;
  3. Razvoj napitaka sa povećanim funkcionalnim delovanjem;
  4. Istraživanje, standardizacija, zaštita i optimizacija korišćenja potencijala ruralnih područja i tradicije regiona.

Ostala tri potprojekta usmerena su na istraživanja koja podupiru i valorizuju rezultate gore navedenih potprojekata:

  1. Unapređenje sledljivosti, bezbednosti i deklarisanja proizvoda primenom RFID tehnologije;
  2. Uporedno i kumulativno istražavanje makroekonomskih ograničenja i uticaja;
  3. Razvoj ekonomije zasnovane na znanju kroz izučavanje i optimizaciju upravljanja znanjem u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.